Új Kriterion Galéria

Közzétette: . Kategória: Műsorok. Dátum: 17. dec, 2013

December 12-én nyilt meg Szabó Tamás, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész tárlata a csíkszeredai Új Kriterion Galériában. Szabó Tamás 1979-ben diplomázott a budapesti Iparművészeti Főiskolán és többek között tagja a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének. 1999-ben Szentendrén, a Szamárhegyen épített műtermes lakást, azóta ott és Budapesten, a Százados úti művésztelepen dolgozik. Tizenhét éves korától kiállító művész. Bár munkásságában a szobrászaton van a fő hangsúly, festményei, grafikái is a legjobbak sorába emelik. A tárlat megnyitóján jelen volt Hajdú Áron aki kiemelte az Új Kriterion Galéria kulturális tevékenységének jelentőségét. Ezt követően Részegh Botond, a galéria vezetője ünnepélyes keretek közt bemutatta és méltatta Szabó Tamás munkásságát. A csíkszerdai kiállításon a jelenlevők olyan munkákat tekinthetnek meg, amelyek az alkotó közel 8 éves alkotómunkájának jelentősebb darabjai. Szabó Tamás képzőművész mosolyogva avatott be A kiállított képzőművészeti alkotások lényegét, Wehner Tibor szerin így fogalmazható meg: “a szobrokban, az olajképeken, a grafikákon megjelenő alakok félbemaradt, irányultságot nem sejtető mozdulatai, az akciókban és a mozdulatlanságban megragadott testek, a vérbő plaszticitás és a mélytüzű kolorit, a feszültséggel áthatott valóságos és illúzió-tér hol felkorbácsolt szenvedélyek tolmácsolói, hol a fennkölt nyugalom, a fenséges humánum eszmeiségének közvetítői: a mű a küzdő, a megbékélésre vágyó, a vágyait be nem teljesíthető, a lét abszurditásaival szembesülő ember világának tükröztetője.” A csíkszeredai kiállítást az Új Kriterion Galériában december 30-ig lehet látogatni.

Comments are closed.