Az ünnepélyes szerződés-aláírásra május 16-án, pénteken került sor a csíkszeredai megyeházán. A római katolikus egyház részéről jelen volt Pál Vilmos Barna alcsíki és Bara Ferenc felcsíki főesperes, valamint Hölgyes Pál-Zsolt segédlelkész, a református egyház részéről Kántor Csaba esperes, az unitárius egyház képviseletében Simó Sándor esperes, az evangélikus egyház részéről pedig Tóth Károly lelkész.

Comments are closed.