A kisebbségi nyelveken képzést nyújtó egyetemek, a sajátos helyzetben lévő régiók segítésére irányuló programok kidolgozásának, a mobilitás kétirányú jellegének fontosságát hangsúlyozta felszólalásában Borboly Csaba Brüsszelben január 30-án, a Régiók Bizottsága (RB) 105. plenáris ülésén. Hargita Megye Tanácsának elnöke az RB raportőreként mutatta be véleménytervezetét Az európai felsőoktatás a világban címmel, amelyet egyhangúlag megszavazott a testület. A dokumentum előzetes tervezetét 2013. október 17-én küldték be az oktatásügyekért felelős szakbizottságnak, és november 13-án mutatták be az RB Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottsága ülésen, ahol egyöntetűen megszavazták.

Comments are closed.