Szent Antal kápolna

Közzétette: . Kategória: Egyház, Kultúra. Dátum: 21. ápr, 2015

 

Kápolnák az Úr dicséretére

Kápolnák és kápolnaromok a Csíki-medencében II. (42 p.)

A csíksomlyói kegytemplom közelében magasodik Kissomlyó hegye. Szent hegynek tartja a néphit. Oldalában keresztek, keresztúti állomások találhatók. A hegy csúcsán a Salvator kápolna áll, Csíkszék legismertebb és egyik legrégebbi, kutatott, de mégis titokzatos kápolnája. „Ezen kápolna, a búcsújáratok központja – jegyezte fel Orbán Balázs. – Ide igyekszik a hivők mindenike, mint oly helyre, honnan éghez küldött imája hatályosabb, mint oly pontra, mely a teremtő különös figyelmében részesül.” A Salvator kápolna közelében található a Szenvedő Jézus vagy Passió kápolna. A Kissomlyó-hegy harmadik kápolnája a Szent Antal Kápolna, amely arról tanúskodik, hogy Páduai Szent Antal évszázadokkal ezelőtt is a Csíksomlyóra zarándokoló katolikus székelység egyik legkedveltebb szentje volt.

A két kisfilm a Salvator és a Szent Antal kápolnák mai állapotát mutatja be, emellett olyan érdekességekre, kutatási eredményekre tér ki szakemberek segítségével, amelyek sehol együttesen nem találhatók meg.

A filmet készítették: Daczó Dénes, Daczó Katalin, Ferencz Hunor.

A filmet a Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ 2014-ben támogatt  Hargita megye értékeit bemutató dokumentumfilmek készítése pályázati programjában.

Comments are closed.